vs1 nagrada1.12 nagrada13 n-v4 6-25 7-36 8-57 л18 1-b9 2-b10 3-b11 4-b12 maked13
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.7

Награди и постигнувања од наставници (учебна 2019 - 2020 год.):

Награди и постигнувања од ученици (учебна 2018 - 2019 год.):

Учениците од ООУ „Ванчо Прќе“ и „Страшо Пинџур“ најдобри на „Детски семафор“ во Штип