Проекти од еколошко значење за околината

На 22-03-2019 имаше еко-акција чистење во околината на училиштето

ek11 ek22 ek33 ek44 ek55 ek66 ek77 ek88 ek99
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.7