• vreme-za-zvonenje
  • A
  • bootstrap carousel
  • NS
vreme-za-zvonenje1 A2 B3 NS4
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.7
- за додатна и дополнителна настава

 (Дополнителни и додатни часови се закажуваат според објавените термини или потребите, барањата, интересот и условите во кои се одвива наставата.)

- временски термини за контакти родител-наставник

javascript slideshow by WOWSlider.com v8.8

(за GMT - временска зона)

Општо за училиштето

Оваа учебна година во училиштето се запишани 1213 ученици распределени во 72 паралелки во редовна настава и 34 ученици во посебните паралелки. За паралелките со помал број на ученици е побарана согласност од Министерството за образование и наука.

Наставата се изведува на македонски јазик, а од странските јазици се изучуваат Англиски јазик од 1-во до 9-то одд., Германски јазик и Француски јазик од 6-то до 9-то одделение.