• ОДБЕЛЕЖАН ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА ООУ ВАНЧО ПРКЕ ОД ШТИП
ОДБЕЛЕЖАН ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА ООУ ВАНЧО ПРКЕ ОД ШТИП1
jquery slideshow by WOWSlider.com v8.7

Општо за училиштето

Оваа учебна година во училиштето се запишани 1213 ученици распределени во 72 паралелки во редовна настава и 34 ученици во посебните паралелки. За паралелките со помал број на ученици е побарана согласност од Министерството за образование и наука.

Наставата се изведува на македонски јазик, а од странските јазици се изучуваат Англиски јазик од 1-во до 9-то одд., Германски јазик и Француски јазик од 6-то до 9-то одделение.