на официјалната Web-страница на нашето училиште                     
ООУ „Ванчо Прке“ - Штип    

 

 
 Добредојдовте на страницата на ООУ „Ванчо Прке“-Штип
 
 
 
 
  
 
 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просторните услови за настава се прикажани со клик овде

Општо за училиштето

Ученици и паралелки

 

 Оваа учебна година во училиштето се запишани 1131 ученици распределени во 69 паралелки во редовна настава и 28 ученици во посебните паралелки. За паралелките со помал број на ученици е побарана согласност од Министерството за образование и наука.

 Наставата се изведува на македонски јазик, а од странските јазици се изучуваат Англиски јазик од 1-во до 9-то одд., Германски јазик и Француски јазик од 6-то до 9-то одделение .