• 0i
 • 10i
 • 11i
 • 1i
 • 2i
 • 3i
 • 4i
 • 5i
 • 6i
 • 7i
 • http://wowslider.net/
 • 9i
0i1 10i2 11i3 1i4 2i5 3i6 4i7 5i8 6i9 7i10 8i11 9i12
wowslider.net by WOWSlider.com v8.7

Софтвер изработен од ученици на час по информатика:

1. Квиз; 2. Периоден систем на елементите.

(за GMT - временска зона)

Општо за училиштето

Оваа учебна година во училиштето се запишани 1213 ученици распределени во 72 паралелки во редовна настава и 34 ученици во посебните паралелки. За паралелките со помал број на ученици е побарана согласност од Министерството за образование и наука.

Наставата се изведува на македонски јазик, а од странските јазици се изучуваат Англиски јазик од 1-во до 9-то одд., Германски јазик и Француски јазик од 6-то до 9-то одделение.